Všeobecné obchodní a reklamační podmínky


1. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup prostřednictvím elektronického obchodu LIGHTSTORE a stanovují smluvní vztahy mezi kupujícím a společností elSOL sro údaje, která e-shop provozuje (dále jen "prodávající").

Všechny uváděné ceny jsou včetně 21% DPH.

2. Objednávka

Kupující objednává výrobky v e-shopu, případně e-mailem. Po odeslání objednávky kupující obdrží "Potvrzení o přijetí objednávky" e-mailem. Od té chvíle pro obě strany platí práva a povinnosti vyplývající z reklamačního řádu, občanského a obchodního zákoníku.

V den expedice zboží je zákazníkovi opět zaslán informativní mail o expedici zboží z našeho skladu. Zásilka je doručena do dvou pracovních dnů od okamžiku přebrání balíčku zásilkovou službou.

Ke každé zásilce přikládáme fakturu, která slouží jako doklad o koupi a zároveň pro případ reklamace celá dokumentace ke zboží je součástí balení objednaného zboží.

Objednávky nad 8000 Kč s DPH jsou telefonicky ověřovány z důvodu, aby nedošlo k chybě při objednávaném množství.

3. Storno objednávky

a) Ze strany kupujícího
Objednávku můžete stornovat do momentu Potvrzení objednávky prodávajícím. Po tomto termínu pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

b) Ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Objednané zboží byl vyprodán a není možné jej znovu zajistit.
Objednávku nebylo možné ověřit v případě, že byla nad 8000 Kč s DPH (chybně zadané telefonní číslo opakovaně nedostupné, zákazník neodpovídá na maily ...)
Zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena.

Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

4. Dodací podmínky

Kupující vlastním výběrem určuje způsob doručení. Dodávka se realizuje následujícími možnostmi:

 

 •     zásilkovou službou (zboží je doručeno do 2 pracovních dnů od expedice z našeho skladu)


Dodací lhůty jsou upřesněny v popisném emailu dle dostupnosti zboží na skladě. Pokud máme zboží skladem, zboží je ihned expedováno. Pokud nemáme zboží skladem, avšak je skladem u dodavatele, zboží expedujeme do 10 dnů, jinak dle dostupnosti zboží u dodavatele (datum je však informativní).

Přepravní náklady závisí na výše objednávky, a to následovně:

Při objednávce do 2400 Kč s DPH jsou přepravní náklady po ČR 165 Kč s DPH.
Při objednávce nad 2400 Kč s DPH je dodání po ČR zdarma.

Zboží, které nebude uhrazen dobírkou, bude vyexpedováno až po naběhnutí úhrady na účet prodávajícího.

5. Platební podmínky

Platba za zboží je možná uhradit v Kč jedním z následujících způsobů

 •     dobírkou (při přebírání zboží obdržíte doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží) - cena dobírky je 54 Kč.
 •     předfakturou - převodem na účet - bez poplatku


6. Záruka, reklamace a odstoupení

Na zakoupené zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a začíná běžet dnem převzetí zboží.
Kupující má nárok nepřevzít zboží v případě, že je neúplný nebo viditelně poškozen přepravou. V tom případě má kupující nárok na výměnu zboží.
Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží na naši adresu uvedenou v kontaktech, kurýrem nebo osobně. Zboží musí být s dokladem o koupi (nebo jeho kopií) as popisem chyby, a jak se chyba projevuje. Zboží musí být zasláno (doručen) se všemi jeho součástmi, se kterými byl dodán.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající vydá kupujícímu písemný doklad o uplatnění reklamace neprodleně nejpozději však s vyjádřením o výsledku reklamačního řízení. Reklamace se nevztahuje na vady zaviněné spotřebitelům v důsledku používání v rozporu s návodem k použití a ani na škody způsobené vyšší mocí.

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Je třeba, aby spotřebitel písemné odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě doručil osobně do sídla společnosti nebo toto odstoupení nejpozději v poslední den lhůty podal k poštovní přepravě. V odstoupení je nutné uvést identifikační údaje spotřebitele, identifikační údaje prodávajícího, číslo faktury a zboží, které nám vracíte. Kupující nebo prodávající si tímto vrátí všechna plnění, které si navzájem poskytli. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní plnění do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Doporučujeme Vám, abyste nám zboží posílali doporučeně. Zboží prosím nezasílejte na dobírku, takové zboží nepřevezmeme.

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající se tímto zavazuje, že osobní údaje získané od kupujících prostřednictvím stránky www.lightstore.cz nebudou poskytnuty třetím stranám. Údaje budou použity pro potřeby související s plněním objednávky. Všechny osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č.122 / 2013 Sb o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat prodávajícího, aby nim poskytnuté osobní údaje vymazal, přičemž prodávající tak učiní okamžitě.

8. Závěrečná ustanovení

Zákazník souhlasí s používáním elektronické komunikace a výše uvedenými obchodními podmínkami

Tyto nákupní podmínky jsou platné od 1.04.2015 a plně nahrazují předchozí nákupní podmínky.
Vyhrazujeme si právo změnit nákupní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Reklamace

1. Záruční doba

 •     začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 •     na zboží zakoupené v internetovém obchodě lightstore.sk je 24-měsíční, pokud není uvedeno jinak.
 •     se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Pokud prodejce reklamaci vyřídí výměnou zboží, začíná běžet nová záruční doba.
 •    se vztahuje i na výrobky prodávané ve výprodejích či se slevou. Pokud je však poskytnuta sleva kvůli určité závadě zboží, pak tuto vadu nelze reklamovat.
 •     jestliže prodávající při zakoupení zboží dá kupujícímu dar, tak na něj není záruka poskytnuta.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu i při neodborné manipulaci se zbožím, případně působením vnějších událostí, které nemají svůj původ v řízení účastníků smlouvy a jejich vznik nemohli nijak ovlivnit.

 

2. Jak postupovat při reklamaci

Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat obal, ve kterém je zboží zabaleno (zda není poškozen) a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou - protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. V opačném případě se má za to, že kupující zboží převzal v nepoškozeném stavu. Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

Kupující má nárok nepřevzít zboží, pokud je viditelně poškozen přepravou. V tom případě má kupující nárok na výměnu zboží.

Informaci o tom, že zásilka je neúplná nebo poškozená, je nutné oznámit e-mailem na shop@lightstore.cz nebo telefonicky na tel.č. +421 915 69 57 00. Následně protokol o zjištěných vadách bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky uplatnit u prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez chyb a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Zaslání reklamovaného zboží

Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu, a proto je třeba postupovat následovně. Kupující

 •     zabalí zboží se všemi jeho součástmi, se kterými byl dodán, bez znečištění a do vhodného obalu, který ho dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží.
 •     reklamované zboží zašle na adresu elSOL sro, Pod URPÍN 4, Banská Bystrica 974 01 na vlastní náklady nebo jej může vrátit i osobně na prodejně na téže adrese.Tovar neposílejte dobírkou!
 •     k reklamovanému zboží přiloží doklad o koupi a popis závady, chyby a jak se chyba projevuje.


Rozhodující datum na běh lhůty reklamace je datum přijetí reklamovaného zboží od kurýra nebo poštovního doručovatele.

Prodávající vydá kupujícímu písemný doklad o uplatnění reklamace neprodleně, nejpozději však s vyjádřením o výsledku reklamačního řízení.

Reklamace se nevztahuje na vady zaviněné spotřebitelům v důsledku používání v rozporu s návodem k použití a ani na škody způsobené vyšší mocí.

 

3. Vrácení zboží

Spotřebitel má v souladu s ustanovením §12 zákona č.108 / 2000 Sb o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Je třeba, aby spotřebitel písemné odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě doručil osobně do sídla společnosti nebo toto odstoupení nejpozději v poslední den lhůty podal na poštovní přepravu.

V odstoupení je nutné uvést identifikační údaje spotřebitele, identifikační údaje prodávajícího, číslo faktury a zboží, které vracíte.

Kupující a prodávající si tímto vrátí všechna plnění, které si navzájem poskytli.

Po vrácení zboží prodávající vrátí spotřebiteli cenu zboží do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Doporučujeme vám, abyste nám zboží posílali doporučeně, ale ne na dobírku. Takové zboží nepřevezmeme.